Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

19.09.2016   Željko Pekić   2083 pregleda

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na predlog rektora, na sjednici održanoj 28-29. juna 2016. godine donio odluku iz priloga ispod i na osnovu nje studenti koji se upisuju u prvu godinu studija mogu školarinu za zimski semestar uplatiti u dvije rate.

Za studente KOJI KORISTE DODATNI ISPITNI ROK upis će se vršiti nakon verifikacije ocjena, tj. od 20. do 23. septembra 2016. godine prema sljedećem rasporedu:

20. i  21. septembar 2016. godine za studente studijskih programa Nautika Kotor i Menadžment u pomorstvu Kotor;

22. septembra 2016. godine za studente studijskih programa Brodomašinstvo Kotor i Pomorske nauke;

23. septembra 2016. godine za studente studijskih programu Nautika Bar, Brodomašinstvo Bar i Menadžment u pomorstvu Cetinje.

Kandidati za upis su dužni da dostave slijedeće:

1.  Indeks;

2.  Dva popunjena prijavna lista (ŠV 20, kupuju se u knjižari ili kopirnici, obavezno popuniti tačno i čitko);

3.  Uplatnicu kao dokaz da je uplaćena školarina u iznosu od 250.00 EUR za zimski semestar, za samofinansirajuće studente, na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor: 510-227-38;

4.  Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 4.00 EUR na ime studentskog samodoprinosa na žiro račun Studentskog Vijeća Fakulteta: 520-2464-55;

Poslednji članci

20.07.2018  348

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  144

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  549

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  462

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  246

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima