Najava konkursa za upis na magistarske studije 2018/19.

31.08.2018   Željko Pekić   447 pregleda

    Konkurs za magistarske studije 21. septembra 2018. godine

 

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore raspisaće konkurse za upis na magistarske studije za studijsku 2018/19. godinu i to 21. septembra 2018. godine, nakon što Upravni odbor UCG utvrdi broj studenata, po prijedlozima fakulteta i Senata UCG. Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me), sajtu Pomorskog fakulteta Kotor (www.pfkotor.me) i u crnogorskim dnevnim novinama.

Ukupan broj mjesta koji su fakulteti predložili za upis na magistarske studije na nivou je prošlogodišnjeg i iznosi oko 600 mjesta. Precizan broj će biti saopšten nakon odluke Upravnog odbora UCG,  dok će  visina školarine biti  u skladu sa donesenom odlukom od 750 do 1000 eura po semestru. 

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje akademske studije i kandidati koji su završili trogodišnje akademske studije i postdiplomske specijalističke akademske studije iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Upis je bliže uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Uz prijavu za upis, kandidat je dužan podnijeti i dokaze o ispunjavanju uslova. Podnosi  originalnu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa osnovnih akademskih i specijalističkih akademskih studija; uvjerenje o položenim ispitima na studijama (osnovnim i specijalističkim), sa prosječnom ocjenom; kopiju biometrijske lične karte (original donijeti samo na uvid) ili izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama.

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa, a studentima će za sva pitanja na raspolaganju biti studentska služba Pomorskog fakulteta Kotor.

Kontakt studentske službe Pomorskog fakulteta Kotor

Poslednji članci

21.09.2018  331

Konkurs za upis na magistarske studije 2018/19


31.08.2018  75

Važni datumi za upis na postdiplomske magistarske studije 2018/19.


13.10.2017  799

Rang liste za upis na magistarske studije za studijsku 2017/18. godinu


26.09.2017  770

Raspisan konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2017/18


26.09.2017  421

Važni datumi za upis na postdiplomske magistarske studije 2017/18


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima