Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine

21.06.2016   Željko Pekić   620 pregleda

Univerzitet Crne Gore raspisaće u srijedu, 22. juna 2016. godine konkurs za upis u prvu godinu studija u akademsku 2016/17. godini. Mjesta ima za 1.666 budžetskih i  1.943 samofinansirajućih studenata.

#  Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak, 23. i 24. juna 2016. godine, a kandidati, u prijavu, podnose sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o stečenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju,

- originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja,

- fotokopija biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome "Luča" ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalent dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

#  Strani državljani podnosi i dokaz o poznavnju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

#  Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit. Polaganje testova iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, biće organizovani u ponedjeljak, 27. juna 2016. godine.

#  Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu s zaključno sa 1. julom 2016. godine prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Pomorskog fakulteta Kotor. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiže se zaključno sa 5. julom 2016. godine.

#  Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija. Pravilnik je objavljen na web stranici UCG-a i PFK-a, a nalazi se i kao prilog ovog obavještenja ispod. Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Poslednji članci

20.07.2018  348

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  144

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  549

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  462

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  246

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima