Pomorske nauke

Specijalističke studije Pomorskih nauka

Studijski program Pomorske nauke je akademski kurs specijalističkih studija u trajanju od jedne godine (dva semestara). Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. U toku jedne godine student polaže ukupno predmeta u visini od 60 ECTS kredita.

Plan specijalističkih studija Pomorske nauke:


I SEMESTAR

Teorija vjerovatnoće i statistika
Elektronsko poslovanje u pomorstvu
Nelinearnosti i teorija specijalnih tran funkcija u pomorstvu
Upotreba GIS tehnologija u pomorstvu
Ekonomika brodarstva - napredni kurs
Održavanje brodskog pogona
Tehnike pregleda i nadzora broda

II SEMESTAR

Informacione tehnologije u pomorstvu
Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku
Planiranje prevoza tereta
Pomorske tehnologije transporsta i logistika I
Pomorsko imovinsko pravo
Specijalistički rad ili priprema za magistraturu

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima